TagESP-01

Portable ESP8266 deauther

U pitanju je ESP-01 spakovan u kućište od starog MSI bluetooth adaptera, „napunjen“ kodom sa esp8266_deauther GitHub strane. Pošto je sam ESP-01 jako malih dimenzija, u pomenuto kućište je stao i DC/DC 5V/3.3V neophodan za rad ESP8266 čipova.

Detaljnije

WIFI IR Blaster

Napravljen kao dodatni modul za Alarm v2 i Alarm Manager aplikaciju, radi kontrole TV i SBB D3 risivera putem Android telefona. Mala ESP-01 pločica je spakovana u kutiju sa EURO utikačem, zajedno sa AC/DC 220V/5V i DC/DC 5V/3.3V.

Detaljnije